P A C T O R

 

Ρυθμίσεις

Tuning >

 

Κύρια σελίδα

Συχνότητες

Εφαρμογές

------------

Το σύστημα Email Winlink

Χρήση του Airmail

Χρήση του Paclink

Νέα

Περιορισμοί

Σχετικά με την σελίδα

Συνδέσεις

 

 

 

 

   Τα πρώτα βήματα συνήθως γίνονται με Pactor I. Χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και μόνο με μια κάρτα ήχου, μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το Pactor I. Ο ήχος του είναι χαρακτηριστικός κατεβάστε τον και ακούστε τον, ARQ και Unproto

   Σταθμούς Pactor θα βρείτε εύκολα στην περιοχή 14.073-14.112. Επειδή όλες οι συνδέσεις σε Pactor II & III ξεκινούν πάντα με Pactor I πιθανόν να δείτε μόνο το διακριτικό του σταθμού που καλείται και όχι άλλα στοιχεία, θα σας βοηθήσει όμως στον συντονισμό και στην σωστή συχνότητα που ακούτε, αφού θα το επαληθεύσετε από τους πίνακες συχνοτήτων.

   Για εκπομπή σε Pactor I θα χρειαστείτε ένα multimode tnc. Δυστυχώς πέρα από την σχετικά αργή ταχύτητα θα διαπιστώσετε ότι πολλοί σταθμοί, αρνούνται σύνδεση σε Pactor I για να μην καθυστερούν γενικά τις επικοινωνίες. Προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό, αλλά επιφυλάσσομαι να διαμορφώσω γνώμη στο μέλλον.

   Ο μονόδρομος για Pactor II και III είναι η ακριβή λύση της αγοράς ενός ptc. Το πλεονέκτημα της αγοράς του είναι ότι εκτός από το Pactor είναι ίσως το καλύτερο multimode tnc για τα περισσότερα ψηφιακά modes. Το μειονέκτημα είναι η τιμή που γίνεται ακόμα ακριβότερη σε Pactor III.

   Σε όλα τα ψηφιακά modes αλλά κυρίως στο Pactor III, θα πρέπει να γίνει κατανοητό τι δείχνει το display του πομποδέκτη μας και σε πια πραγματικά συχνότητα εκπέμπουμε.

   Το 90% των πομποδεκτών η συχνότητα που αναφέρουν είναι η συχνότητα εκπομπής του φέροντος (άσχετα αν αυτό υπάρχει ή όχι). Για να δούμε αν αυτό ισχύει στον δικό μας, αλλάζουμε την διαμόρφωση από usb σε lsb και σε am Αν η συχνότητα που δείχνει και στις τρεις αυτές περιπτώσεις είναι η ίδια. τότε είμαστε σε αυτή την περίπτωση δηλαδή η συχνότητα αυτή είναι σωστή στο am αλλά για το usb ή lsb προσθέτουμε στην πρώτη και αφαιρούμε από την δεύτερη 2.4 KHz /2 =1,2  (αν το SSB φίλτρο μας είναι φυσικά 2,4 KHz). Για παράδειγμα στο 7.080 σε LSB εμείς ακούμε όλη την ζώνη από 7077,6 έως 7.080 και το μέσο της συχνότητας που βρισκόμαστε στην πραγματικότητα είναι 7.078,8 KHz. ενώ σε USB ακούμε όλη την πάνω πλευρική δηλαδή από 7.080 έως 7.082.4 με μέσο το 7081,2 KHz αντίστοιχα, παρόλα αυτά το display μας και στις δύο περιπτώσεις γράφει 7.088.

Για το pactor καλό θα είναι να βλέπουμε ακριβώς την μέση  συχνότητα των τόνων που εκπέμπονται και που αυτή είναι που δημοσιεύεται στους πίνακες, ειδάλλως θα πρέπει κάθε φορά να αφαιρούμε 1500 Hz (τα ψηφιακά modes είναι πάντα σε USB), και τούτο γιατί στο Pactor η ζώνη που εκπέμπουμε είναι από 400 Hz έως 2600 Hz δηλαδή με εύρος 2200Hz το κέντρο αυτής της ζώνης είναι το 1500. Αυτό σημαίνει ότι αν ο πομποδέκτης μας έχει την δυνατότητα σε κάποιο User Defined mode, να τροποποιήσει το display, πρέπει να προσθέσουμε 1500 Hz με διαμόρφωση usb. Και τούτο για να ξέρουμε την ακριβή συχνότητα που βρισκόμαστε, κάτι πολύ χρήσιμο για να συνδεθούμε με κάποιον σταθμό από αυτούς που είναι δημοσιευμένοι στις σχετικές λίστες. (κάποια προγράμματα όπως το Airmail κάνουν αυτόματα την διόρθωση οπότε δεν χρειάζεται ίσως να πειράξετε τίποτα, θα πρέπει όμως να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται).

  Βλέπετε παρακάτω τα διαγράμματα εύρους του Pactor II αριστερά και Pactor III δεξιά.

                                                            

   Θα πρέπει όμως αν ο πομποδέκτης μας μπορεί να το κάνει, να μεταφέρουμε και τις συχνότητες του φίλτρου γύρω από το 1500 για να έχουμε σωστή την αντιστοίχηση του φάσματος σχετικά με τα φίλτρα που έχουμε και οι τόνοι εκπομπής να είναι ακριβώς εκεί που πρέπει χωρίς να τους κόβει το φίλτρο μας (αυτό ισχύει μόνο  για τα Pactor 1 & 2 και φίλτρα το λιγότερο 500Hz).

   Βέβαια τελικά θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν η λήψη που κάνουμε σε κάποιον σταθμό που ακούμε είναι σωστή.

   Άλλη μία βασική ρύθμιση είναι το πόσο δυνατή είναι η έξοδος του audio από το ptc στον πομποδέκτη, που έχει να κάνει τελικά με το αν έχουμε σωστή διαμόρφωση ή υπερδιαμορφώνουμε. Αυτό γίνεται με την παρακάτω μέθοδο:

Ρυθμίζουμε στο ptc τις παραμέτρους fska και pska που αντίστοιχα ρυθμίζουν το ποσοστό εκπομπής σε FSK και PSK.

Η πρότασή μου είναι να τα ρυθμίσετε στην θέση εκείνη που ο πομποδέκτης σας βγάζει την μισή και κάτι ισχύ. και τούτο για να μην ξεχασθείτε ποτέ και βγείτε με πλήρη ισχύ σε pactor. Επίσης να ελεγχθεί το ALC του πομποδέκτη ώστε να μην έχετε ένδειξη.

Η εκπομπή για τον έλεγχο αυτό γίνεται με το <<u 1>> και σταματάει με <<Esc>>. Το πρόγραμμα Airmail κάνει αυτή την δουλειά εύκολα σε μια επιλογή ρύθμισης από το HFterminal.

   Μετά από όλα αυτά έχετε ρυθμίσει το σύστημά σας. σωστά, και θεωρητικά μπορείτε να συνδεθείτε, να θυμηθείτε να αφαιρέσετε όλα τα φίλτρα DSP και τον compressor που έχετε, αφού το PTC έχει δικά του φίλτρα και μάλλον το μπερδεύουν, o δε συμπιεστής φωνής καταστρέfει το PSK.

Ενδιαφέρον link για την είσοδό σας στο Pactor

 
[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]