Η σελίδα aprs.gr πλέον συνεχίζει στο digitalmode.gr, εδώ είναι οι παλιές σελίδες που θα κρατηθούν όσο χρειαστεί σαν πεδίο αναφοράς.
Κάποια από τα κείμενα και η αλληλογραφία που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο ham.gr/sv1rd/

 

LOCAL PAGES

Πως διορθώνεται το πρόβλημα με τα Relay

  Νέα πρόταση για το APRS δίκτυο.

Μπορεί να εγκαταστήσει ένας ραδιοερασιτέχνης  Digipeater
στην χώρα μας; διαβάστε τις περιπέτειες ενός επαναλήπτη.


[Start page for APRS ] Start page for APRS

[LOCAL MAPS Page by SV1LL]

LOCAL MAPS by SV1LL

[APRS News ]

ΤΟΠΙΚΑ  ΝΕΑ  για το APRS

[APRS & WX ]

Καιρός και APRS & WX
[Γενικά για το APRS ] Γενικά γιά το APRS

[Παράμετροι για να ξεκινήσεται το APRS ]

Παράμετροι για το APRS
[Παρουσίαση του TH-D7E της Kenwood] Παρουσίαση του TH-D7E της Kenwood

[Παρουσίαση του APRS Network]

Παρουσίαση του APRS Network

[APRS SAT using]

Χρήση των δορυφόρων APRS

[APRN Page ]

Automatic Picture Relay Network, APRN

[LIVE APRS Data]

LIVE & Not Live JAVA & Findu pages

[OVERLAYS Data]

Greek Overlays .POS files

[LINKS]

APRS LINKS PAGE

[HOME]

Eπιστροφή στην αρχική σελίδα

LOCAL MAPS - INFO

Local UIView image-Maps from SV1LL      

UiView TH-D7 configuration for 438.100 Mhz  9600bps operation unzip & save it to uiview /cmd directory

Χάρτης της Ελλάδας και της Ν. Βαλκανικής για το WinAPRS (Greek and balkanian maps) ATTENTION 7 Meg !!!    

Pocket & Winaprs APRS Local maps  fm PE1DNN    

Local Image Files (Maps) for WinAPRS & UIView from SV2BZQ    

UIView from SV1CIF also    

Very Good map Collection for UIVIEW fm ZL2UMF    

Athens Inf files(62k) for Fotis Maps Cdrom (change jpg to gif first)    

WinAPRS aprsxtra.txt for Greek Igate connections

MapBlast Maps for UiView from Xenofon, SV3BEF (817k)    

Maps for UiView from Fotis, SV3EAO (817k)  

Hellenic OVERLAYS for local use    

Hellenic Uiview Symbols for HARES (OEA) (12k .zip)     Coordinations with EGSA'87 to input in GPS (150k .pdf in greeks) from SV1XV

My SETUP

Που ίσως να βρίσκομαι τώρα   Δείτε την τελευταία θέση μου στο Winlink

Track me now on Dstar (ssid -0) or Winlink

Track me now on APRS

ή δέστε συνολικά τις τελευταίες πληροφορίες θέσης και καιρού από τον σταθερό και κινητό μου σταθμό σε τρεις servers


 

 

 

EMail =

visitors from 27/11/2003

[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]