Η σελίδα aprs.gr πλέον συνεχίζει στο digitalmode.gr, εδώ είναι οι παλιές σελίδες που θα κρατηθούν όσο χρειαστεί σαν πεδίο αναφοράς.
Κάποια από τα κείμενα και η αλληλογραφία που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο ham.gr/sv1rd/

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ APRN

Automatic Picture Relay Network, APRN. Η ή νέα SSTV

Συζήτηση στο APRS group της TAPR για το APRN

Στην συνάντηση APRS στην Λάρισα 7 Οκτωβρίου 2001 έγινε σύντομη παρουσίαση του APRN.

Δημοσίευση στο περιοδικό Ραδιοεπικοινωνίες για το APRN
Επιστολή σε ΕΕΡ, ΣΡΕ για την συχνότητα 145.300

APRN Sites
APRN description (Bob Bruninga)
APRN Annapolis
APRN/Web-Cam - The last 9 pictures
WU2Z's SSTV & ATV Links

HARD
Understanding Soundcard Interfacing by Ernie Mills, WM2U.
Sound Card Interfacing for RTTY, PSK31, and SSTV
KENWOOD VC-H1 Visual Communicator & Specifications
Kenwood TH-D7 Specs, Soft & Links

SOFT
Amateur Radio Soundblaster Software Collection (by Dr. Oliver Welp, DL9QJ)
MMSSTV Freeware for WINXX by JE3HHT - Makoto Moribr> QSSTV Freeware for Linux by ON1MH
HDSSTV Freeware for Linux (GNU) by Barry Sanderson, KB9VAK
APRS Software & Links
APRN Server Software By John KB2SCS

FAQ
Frequently Asked Questions about SSTV

Με την εμφάνιση της φορητής SSTV κάμερας της Kenwood, άρχισαν διάφορες δοκιμές σε simplex συχνότητες αλλά και voice επαναλήπτες. Ηδη δημιουργήται ένα APRS-SSTV Group στην Αθήνα, για την εγκατάσταση ενός V-Uhf link και ενός APRN server. Ο Server θα εγκατασταθεί από τον Δημήτρη SV1UY και θα είναι προσβάσιμος και στο Internet αλλά και στο AMprnet. Τέλος θα ειδοποιηθούν οι σύλλογοι της περιοχής για την χρήση των συχνοτήτων 145.300 Mhz & 433.400 Mhz

Σημ μέχρι και τον Μάιο του 2003 δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα τέτοιος server ούτε υπάρχει κάποια συχνότητα που να γίνονται μόνιμα δοκιμές. Όσες δοκιμές έχουν γίνει είναι πάνω σε κλασσικά repeaters φωνής με αρκετά πατήματα από αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι και ενοχλούνται.
EMail =
[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]