Η σελίδα aprs.gr πλέον συνεχίζει στο digitalmode.gr, εδώ είναι οι παλιές σελίδες που θα κρατηθούν όσο χρειαστεί σαν πεδίο αναφοράς.
Κάποια από τα κείμενα και η αλληλογραφία που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο ham.gr/sv1rd/

Συνάντηση APRS στην Λάρισα την 07/10/2001

Συνάντηση APRS στην Λάρισα την 07/10/2001

 

Παράλληλα με το ενδιαφέρον Hamfest που οργάνωσε ο σύλλογος της Θεσσαλίας έγινε μία συγκέντρωση για τους ενδιαφερόμενους για το APRS που οργάνωσε ο Βασίλης ο SV4BHA.

Σε αυτήν παρευρέθησαν οι παρακάτω συνάδελφοι: SV2DTK, SV1EJB, SV2DCD, SV3AQN, SV3EXP, SV2BZQ, SV2BNL, SV4BHA, SV3FUK, SV2BWR, SV1DAY, SV4FGZ, SV2ESB, SV4AQJ, SV4FVD, SV6DBG, SV6GIJ, SV2CLJ, SV4SO, SV2EVS, SV1EDZ, SV1EYY, SV2YJ, SV2BBO, SV4AOF, SV2GNS, SV1EYQ, SV1RD. Παρευρέθηκε επίσης και ο σπουδαστής Σπύρος.

Στην συνάντηση έγινε μία σύντομη παρουσίαση του APRS, τις δυνατότητές του, τον εξοπλισμό που χρειάζεται, τους περιορισμούς του. Ορίσθηκαν σαν συχνότητες του APRS εκτός από το 144.800 στα vhf η 438.100 9600bps στα uhf σαν κοινή συχνότητα APRS και Cluster. Επίσης υπάρχει δραστηριότητα στα hf στο 14.105 LSB (300 bps), 10.151 LSB (300 bps) με δυστυχώς μικρή δραστηριότητα στην Ευρώπη. Στα 21.113 LSB (300 bps) και φυσικά στο 29.250 (1200 FM).

Αποφασίστηκε να υπάρξει μία ομαδοποίηση στα SSID ώστε να βοηθηθούν οι χρήστες, να κατανοούν εύκολα τα είδη των σταθμών. Για παράδειγμα

SV2BZQ (σκέτο) θεωρείται ο κύριος σταθμός βάσεως.

SV2BZQ-1 Δευτερεύων σταθμός Βάσεως (πιθανό qrl ή εναλλακτικό qth)

SV2BZQ-2 Μετεωρολογικός σταθμός

SV2BZQ-3 Τριτεύων σταθμός Βάσεως

SV2BZQ-7 Φορητός σταθμός

SV2BZQ-10 Σταθμοί Gateways στα βραχέα και ειδικότερα στα 10m

SV2BZQ-11 Wide Digi που δεν έχει ακόμα διακριτικό από το ΥΜΕ

SV2BZQ-12 Σταθμός εγκατεστημένος σε αυτοκίνητο

 

Σε περίπτωση που σαν κινητός και φορητός σταθμός χρησιμοποιείται η ίδια συσκευή (πχ D7) το καλύτερο είναι μάλλον να βάζετε το SSID -7 αν είναι δύσκολη η αλλαγή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε d7 ή d700 και σαν σταθερό σταθμό αλλά και σαν mobile καλό είναι στο beacon να γράφετε τον τύπο της συσκευής Πχ Tasos, is going to hamfest (D7).

Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται για να γνωρίζουμε το είδος του σταθμού αλλά και να γίνεται εύκολη ομαδοποίηση στους gateways, όταν χρειάζεται για κάποιο event. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιος σταθμός είναι φορητός για να περιορίζουμε τα μέγεθος των μηνυμάτων μας σε λιγότερο από 40 χαρακτήρες. Στους κινητούς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι όταν κινούνται είναι ίσως λίγο δύσκολο να διαβάζουν τα μηνύματα ενώ οδηγούν και να μας απαντήσουν.

Σαν χρόνος αποστολής Beacon για τους σταθερούς σταθμούς και digi, ορίσθηκε το λιγότερο κάθε 30 λεπτά. Για τους κινητούς σταθμούς εν κινήσει (αυτοκίνητα-μοτοσικλέτες) ανάλογα τις συνθήκες και την κίνηση 1-5 λεπτά.

Καθορίστηκε πλέον αναγκαίος ο διαχωρισμός των συχνοτήτων APRS - Cluster στα 1200bps (εκεί που ήδη είναι μαζί) λόγω υπερβολικής κίνησης. Μόνο στα 9600 θα μπορούν να συνυπάρχουν.

Θα πρέπει οι συνάδελφοι να κάνουν σωστή ρύθμιση του deviation στα μηχανήματά τους ειδάλλως θα χάνονται πακέτα και θα δημιουργείται πρόβλημα.

Δεν θα πρέπει να γίνονται σταθμοί από σπίτια WIDE digi, (απενεργοποίηση του digipeater) εκτός από αναμεταδότες relay και μόνο αν αυτό γίνεται σε συνεχή βάση και όχι περιστασιακά και καλύπτει μία περιοχή που δεν καλύπτεται από άλλο Wide ή Relay σταθμό. Για τους σταθμούς πού είναι Relay καλό είναι να χρησιμοποιείται κατευθυνόμενη κεραία προς την δυσκολότερη περιοχή.

Το δίκτυο APRS έχει ενδιαφέρον επειδή είναι άμεσο και αληθινό. Η αποστολή ψευδών ή άχρηστων πληροφοριών πέρα (από το παράνομο) δημιουργεί άχρηστο traffic και άχρηστη πληροφόρηση με αποτέλεσμα να χάνεται η αληθινή πληροφορία και η σωστή ραδιοερασιτεχνική χρήση ή η χρήση


EMail =
[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]